Podpisanie aneksu do umowy z AREVA GmbH

Strona główna/Media/Aktualności /Podpisanie aneksu do umowy z AREVA GmbH
Aktualności 2 Lipca 2018

W dniu 2 lipca 2018 roku został zawarty aneks do umowy z dnia 3 stycznia 2008 roku zawartej z firmą AREVA GmbH z siedzibą w Erlangen - Niemcy na wykonanie montażu instalacji elektrycznych, w tym montaż kabli i urządzeń rozdzielczych, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki oraz udział w rozruchu dla części reaktorowej w budowanej elektrowni atomowej OLKILUOTO 3 w Finlandii.

Przedmiotem aneksu jest wykonanie dodatkowych robót elektromontażowych, a tym samym zwiększenie wartości Umowy o kwotę preliminowaną w wysokości 11,5 mln EUR netto oraz wydłużenie szacowanego terminu realizacji Umowy do sierpnia 2019 roku. 

Po podpisaniu aneksu łączna wartość robót zleconych przez AREVA GmbH w ramach Umowy wynosi około 179 mln EUR netto.

Ostateczna wartość będzie określona rzeczywistą wielkością prac wykonanych przez Spółkę na rzecz Zamawiającego biorąc pod uwagę ceny jednostkowe za poszczególny rodzaj prac. Pozostałe istotne warunki Umowy nie uległy zmianie.

udostępnij
do góry