Pierwsza w Polsce, dokonana przez ELEKTROBUDOWĘ SA, rozbudowa istniejącej rozdzielnicy 110kV GIS o pola innego producenta.

Strona główna/Media/Aktualności /Pierwsza w Polsce, dokonana przez ELEKTROBUDOWĘ SA, rozbudowa istniejącej rozdzielnicy 110kV GIS o pola innego producenta.
Aktualności 8 Lutego 2018

ELEKTROBUDOWA SA zaprojektowała, wykonała oraz zamontowała i uruchomiła dwa pola funkcyjne rodzimej rozdzielnicy GIS będących rozbudową istniejącej rozdzielnicy 110 kV, gwarantując pełną kompatybilność i funkcjonalność pracy rozdzielnicy.

Prace realizowane były w ramach przetargu na rozbudowę istniejącej rozdzielni wnętrzowej w izolacji gazowej SF6 (GIS) 110 kV na terenie Elektrowni Turów (PGE GiEK SA). Przeprowadzona rozbudowa rozdzielnicy 110kV GIS o dodatkowe pola jest pierwszą tego typu aplikacją w Polsce. Do istniejących, ponad 20-letnich pól rozdzielczych innego producenta, podłączono różniące się znacznie pola rozdzielnicy produkcji ELEKTROBUDOWY SA. Skuteczne podłączenie pól funkcyjnych o różnych standardach szyn zbiorczych w zakresie gabarytów przedziałów gazowych, rozstawu szyn zbiorczych, ciśnienia przedziałów gazowych itp. możliwe było dzięki dużemu zaangażowaniu i doświadczeniu konstruktorów, pracowników produkcji i montażu oraz innowacyjnemu podejściu do zadania.

Z uwagi na priorytetowy charakter pracy rozdzielnicy 110kV GIS w systemie elektroenergetycznym Elektrowni, połączenie nowo zabudowanych dwóch pól funkcyjnych rozdzielnicy GIS z istniejącymi polami nastąpiło dopiero w drugiej połowie grudnia 2017 r. Montaż przyłączy gazowych GIL następował przy wyłączeniu tylko jednego systemu szyn, podczas gdy drugi system musiał cały czas być pod napięciem. Całość prac została przeprowadzona w sposób bezpieczny i profesjonalny przy stałym uczestnictwie przedstawicieli Inwestora.

W chwili obecnej nowo zabudowane pola rozdzielnicy GIS są na stałe sprzęgnięte z systemami szyn zbiorczych rozdzielni 110kV i oczekują na podłączenie kabli 110kV.

udostępnij
do góry