Pierwsza w Polsce, dokonana przez ELEKTROBUDOWĘ SA, rozbudowa istniejącej rozdzielnicy 110kV GIS o pola innego producenta.

Strona główna/Media/Aktualności /Pierwsza w Polsce, dokonana przez ELEKTROBUDOWĘ SA, rozbudowa istniejącej rozdzielnicy 110kV GIS o pola innego producenta.
Aktualności 8 Lutego 2018

ELEKTROBUDOWA rozbudowała działającą w Elektrowni Turów rozdzielnicę 110 kV o dwa pola funkcyjne rozdzielnicy własnej produkcji. Dobudowana przez Spółkę infrastruktura jest kompatybilna z dotychczasową rozdzielnicą i gwarantuje pełną funkcjonalności pracy urządzenia. To pierwsza taka realizacja w Polsce.

Prace - obejmujące zaprojektowanie, wykonanie, montaż i uruchomienie dwóch pól funkcyjnych rozdzielnicy GIS typu OPTIMA - realizowane były w ramach przetargu na rozbudowę istniejącej rozdzielni wnętrzowej w izolacji gazowej SF6 (GIS) 110 kV na terenie Elektrowni Turów (PGE GiEK SA), która nie posiadała pól rezerwowych, do których można byłoby podłączyć transformator rezerwowo-rozruchowy  nowego bloku oraz transformator do zasilania rezerwowego istniejącej rozdzielni 110kV z bloku nr 6. 

ELEKTROBUDOWA jako wiodący producent rozdzielnic na rynku krajowym oraz wieloletni partner Elektrowni Turów, zaproponowała inwestorowi zastosowanie pól rozdzielnicy wnętrzowej 110 kV w izolacji gazowej (GIS) typu OPTIMA 145, jako rozbudowę istniejącej rozdzielnicy. Zakres prac obejmował: zaprojektowanie i wykonanie podłączenia zaoferowanych pól do istniejącej rozdzielnicy. Przeprowadzona rozbudowa rozdzielnicy 110 kV GIS o dodatkowe pola dobudowane do rozdzielnicy innego producenta  jest pierwszą tego typu aplikacją w Polsce. Do ponad 20-letnich pól rozdzielczych innego producenta, podłączono różniące się konstrukcyjnie pola rozdzielnicy produkcji ELEKTROBUDOWY. Skuteczne podłączenie urządzeń o różnych standardach szyn zbiorczych, m.in. w zakresie gabarytów, rozstawu szyn czy ciśnienia, możliwe było dzięki dużemu zaangażowaniu i doświadczeniu pracowników ELEKTROBUDOWY oraz innowacyjnemu podejściu do zadania.

Połączenie nowo zabudowanych dwóch pól funkcyjnych rozdzielnicy GIS z istniejącymi polami nastąpiło w grudniu 2017 r., co wynikało z możliwości ruchowych (otrzymania wyłączenia dla poszczególnych systemów szyn zbiorczych) rozdzielni potrzeb własnych elektrowni.

Obecnie nowo zabudowane pola rozdzielnicy GIS są na stałe sprzęgnięte z systemami szyn zbiorczych rozdzielni 110 kV i oczekują - po stronie Inwestora - na podłączenie kabli 110 kV, co przewidziane jest na kwiecień (pole nr 13) i lipiec (pole nr 14) br.

Montaż przyłączy gazowych prowadzony był przy wyłączeniu tylko jednego systemu szyn, podczas gdy drugi cały czas był pod napięciem, z uwagi na priorytetowy charakter pracy rozdzielnicy 110 kV GIS w systemie elektroenergetycznym Elektrowni. Całość prac została przeprowadzona w sposób bezpieczny i profesjonalny, przy stałym uczestnictwie przedstawicieli Inwestora.

 

 

 

udostępnij
do góry