Ogłoszenia o sprzedaży 39 samochodów

Strona główna/Media/Aktualności /Ogłoszenia o sprzedaży 39 samochodów
Aktualności 7 Czerwca 2022

Syndyk masy upadłości ELEKTROBUDOWA S.A. w upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż majątku wchodzącego w skład masy upadłości.

Przedmiotem konkursu ofert jest sprzedaż pakietu 39 samochodów

Cena wywoławcza wymienionego pakietu wynosi 820 200 (osiemset dwadzieścia tysięcy dwieście) złotych netto powiększona o należny podatek od towarów i usług.

Termin przesyłania ofert mija 28 czerwca 2022 r.

Z przedmiotem konkursu ofert oraz Regulaminem, jak również opisem i oszacowaniem przedmiotu konkursu, można się zapoznać w siedzibie firmy oraz na wydzielonym parkingu zewnętrznym w Katowicach od dnia opublikowania ogłoszenia o sprzedaży, w każdy wtorek i czwartek, w godzinach od 12.00 do 17.00, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu dokładnego terminu (tel. 607 230 121).

Wykaz sprzedawanych pojazdów oraz warunki szczegółowe prowadzonego postępowania określa Regulamin sprzedaży_39 zamieszczony na www.elektrobudowa.pl

Oferty wraz z wymaganymi Regulaminem załącznikami należy przesłać pocztą na adres Elektrobudowa S.A. w upadłości, 40-246 Katowice, ul. Porcelanowa 19. Przy składaniu ofert każdorazowo decyduje data wpływu. Wraz z ofertą należy przesłać dowód wpłacenia wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, tj. 82020 zł. (osiemdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia złotych).

Kategoria: powiązane pliki [3]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Samochody_39_dane do przetargu.pdf 173.52KB Plik: Samochody_39_dane do przetargu.pdf
pdf Regulamin sprzedaży_39.pdf 135.75KB Plik: Regulamin sprzedaży_39.pdf
pdf Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem pojazdu.pdf 56.68KB Plik: Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem pojazdu.pdf

udostępnij
do góry