NWZ Elektrobudowy zdecydowało o emisji nowych akcji serii F

Strona główna/Media/Aktualności /NWZ Elektrobudowy zdecydowało o emisji nowych akcji serii F
Aktualności 23 Września 2019

Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrobudowy, które odbyło się 23 września, akcjonariusze postanowili o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych serii F w drodze subskrypcji prywatnej. NWZ dokonało także zmian w składzie Rady Nadzorczej Elektrobudowy.

Akcjonariusze podczas NWZ, które odbyło się 23 września (po przerwach z 4 oraz 16 września br.) postanowili o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki - o kwotę nie niższą niż 2 zł, ale nie większą niż 22 118 260 zł - poprzez emisję nowych akcji zwykłych serii F z wyłączeniem prawa poboru dla obecnych akcjonariuszy. Emisja zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej - skierowanej do wybranych inwestorów, z uprawnieniem inwestorów będących akcjonariuszami spółki do pierwszeństwa w objęciu akcji serii F.  Zgodnie z podjętą uchwałą cena emisyjna nie może być niższa od pomniejszonej o 20 proc. średniej ceny rynkowej (tj. ceny będącej średnią arytmetyczną ze średnich, dziennych cen akcji spółki ważonych wolumenem obrotu (z wyłączeniem transakcji pakietowych)) z okresu 30 dni poprzedzających dzień rozpoczęcia procesu Budowy Księgi Popytu.

 - Dziękujemy akcjonariuszom za zrobienie kolejnego kroku zmierzającego do stabilizacji finansowej spółki. Przegłosowana ponad 90 proc. większością głosów uchwała o emisji akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru pozwala Elektrobudowie na możliwie szybkie pozyskanie kapitału niezbędnego do realizacji planu stabilizacji finansowej - mówi Jacek Podgórski, prezes Zarządu Elektrobudowy.

Drugim, obok emisji akcji, kluczowym elementem trwałego odzyskania płynności spółki jest planowane zawarcie z instytucjami finansowymi docelowej umowy restrukturyzującej finansowanie, nad czym spółka intensywnie pracuje.

- Naszym celem jest stabilizacja płynności, zapewnienie prawidłowej realizacji kontraktów, stopniowe unormowanie rozliczeń z dostawcami oraz podwykonawcami i docelowo - zapewnienie odpowiedniego portfela zamówień, w tym źródeł ich finansowania. Aby było to możliwe spółka potrzebuje, obok możliwie szybkiego dokapitalizowania, dostępu do bankowych i ubezpieczeniowych linii gwarancyjnych i kredytów - informuje Jacek Podgórski, prezes Zarządu Elektrobudowy.

NWZ zdecydowało także o dokonaniu zmian w Radzie Nadzorczej spółki - odwołaniu ze składu rady Konrada Hernika oraz powołaniu Tomasza Mazurczaka i Tomasza Rogali. Rada Nadzorcza w nowym składzie liczy siedmiu przedstawicieli.

udostępnij
do góry