Korekta prognozy rocznej grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWY SA na 2011 rok

Strona główna/Media/Aktualności /Korekta prognozy rocznej grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWY SA na 2011 rok
Aktualności 22 Listopada 2011
Skorygowana prognoza wyników przewiduje 38,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej i 930,8 mln zł przychodów ze sprzedaży.
Opublikowany w lutym budżet przewidywał, że grupa zakończy ten rok z 793,5 mln zł obrotów i 48,6 mln zł zysku (dla porównania w 2010 r. miała 45,1 mln zł zysku i 786,7 mln zł obrotów). Prognoza sprzedaży została jednak podniesiona w związku ze wzrostem wartości pozyskanych zamówień. Szacunek zysku został natomiast obniżony, m.in. za sprawą spadku marż, który związany jest z zaostrzającą się walką konkurencyjną oraz zmianą struktury sprzedaży.
Narastająco po trzech kwartałach skonsolidowane przychody ELEKTROBUDOWY SA wyniosły 612,6 mln zł (wzrost o 22,5 proc. rok do roku), a zysk netto 23,4 mln zł (spadek o 28,5 proc.). Po trzech kwartałach nowe szacunki skonsolidowanych wyników zostały zrealizowane odpowiednio w 65,8 proc. i 61,4 proc.
udostępnij
do góry