Kontrakt dla Elektrociepłowni PKN Orlen SA w Płocku

Strona główna/Media/Aktualności /Kontrakt dla Elektrociepłowni PKN Orlen SA w Płocku
Aktualności 29 Maja 2013

Zlecenie dla PKN Orlen SA dotyczy wykonania w systemie „pod klucz” obiektów infrastruktury, przeznaczonej dla potrzeb budowanej Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS) z Elektrociepłowni zlokalizowanej w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN SA w Płocku. Prace obejmują projekt, dostawę, roboty i rozruch obiektów infrastruktury dla instalacji IOS.  Wartość umowy (wynagrodzenie ryczałtowe) wynosi 74,44 mln zł netto, a termin realizacji prac mija 1 grudnia 2015 r.

Łączna wartość umów zawartych z Polskim Koncernem Naftowym ORLEN SA w okresie ostatnich 12 miesięcy do chwili obecnej wynosi 187,87mln zł.

udostępnij
do góry