Kolejny aneks do umowy z Amec Foster Wheeler Environment & Infrastructure, Inc. z siedzibą w USA

Strona główna/Media/Aktualności /Kolejny aneks do umowy z Amec Foster Wheeler Environment & Infrastructure, Inc. z siedzibą w USA
Aktualności 16 Stycznia 2018

W dniu dzisiejszym został zawarty kolejny aneks do umowy o umowy zawartej z firmą Amec Foster Wheeler Environment & Infrastructure, Inc. z siedzibą w USA na wykonanie wraz z dostawami instalacji elektrycznych i teletechnicznych związanych z budową Systemu Obrony Przeciwrakietowej Aegis w ramach Stopniowego i Adaptywnego Programu dla Europy Etap III w Redzikowie.

Przedmiotem aneksu jest wykonanie dodatkowych prac, a także uzgodnienie terminu zakończenia prac na 31 maja 2018 roku.

Po podpisaniu aneksu łączna szacunkowa wartość robót zleconych przez Amec Foster Wheeler Environment & Infrastructure, Inc. z siedzibą w USA w ramach przedmiotowej umowy wynosi 13,3 mln USD netto.

udostępnij
do góry