Elektrobudowa zwyciężyła proces z Abener Energia: Ponad 5 mln zł zasądzone na korzyść spółki

Strona główna/Media/Aktualności /Elektrobudowa zwyciężyła proces z Abener Energia: Ponad 5 mln zł zasądzone na korzyść spółki
Aktualności 19 Kwietnia 2019

Sąd Arbitrażowy Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu wydał wyrok, w którym zasądził na rzecz Elektrobudowy od Abener Energia (z siedzibą w Hiszpani) całość roszczenia wniesionego przez Elektrobudowę wraz z odsetkami i kosztami procesu.

Sąd arbitrażowy Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu (ICC: International Court of Arbitration ) zasądził 15 kwietnia na rzecz Elektrobudowy całość roszczenia głównego, tj. 2 033 748,79 złotych oraz 319 247,45 euro (tj. ok 1,3 mln zł) wraz z odsetkami, które na dziś wynoszą już ponad 700 000 złotych, a także 105 369,87 złotych tytułem kosztów zastępstwa procesowego oraz 142 000 dolarów (tj. ok 536 000 zł) tytułem kosztów postępowania przed ICC. Łącznie - na dziś - wraz z odsetkami zobowiązanie Abener Energia wobec Elektrobudowy opiewa na kwotę przekraczają 5,2 mln złotych. 

- Z satysfakcją przyjmujemy treść wyroku, którego oczekiwaliśmy. Wyrok nie podlega zaskarżeniu i jest wykonalny po nadaniu mu klauzuli wykonalności. Elektrobudowa podejmie niezwłocznie działania mające na celu jego egzekucję - informuje Hubert Staszewski, członek Zarządu, dyrektor handlowy Elektrobudowy.

Elektrobudowa brała udział jako podwykonawca Abener Energia w dużym projekcie energetycznym dotyczącym budowy bloku gazowo-parowego o mocy około 400 MWe z członem ciepłowniczym w Elektrociepłowni Stalowa Wola pełniącą rolę inwestora. Po tym, jak Abener Energia zaangażował się w spór z inwestorem, najpierw zawiesił realizację projektu, a następnie inwestor odstąpił od kontraktu zawartego z tą spółką.  Jednocześnie Abener Energia przestał wypełniać swoje zobowiązania umowne wobec Elektrobudowy, pomimo że wykonała ona w całości swoje prace, które zostały odebrane bez zastrzeżeń co do jakości i ilości przez Abener Energia. Wskutek braku zapłaty Elektrobudowa była zmuszona wszcząć postępowanie sądowe w celu dochodzenia swoich wierzytelności. W związku z tym  5 września 2017 r. Elektrobudowa złożyła wniosek o wszczęcie postępowania arbitrażowego przed Sądem Arbitrażowym przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu. Przed rozpoczęciem arbitrażu Elektrobudowa podjęła dwukrotnie próbę polubownego rozstrzygnięcia sporu, jednak obie pozostały bezskuteczne ze względu na nierealne propozycje ugodowe Abener Energia.

udostępnij
do góry