Elektrobudowa zaangażowana w budowę stacji transformatorowo-rozdzielczej GPZ 3 we włocławskiej spółce ANWIL

Strona główna/Media/Aktualności /Elektrobudowa zaangażowana w budowę stacji transformatorowo-rozdzielczej GPZ 3 we włocławskiej spółce ANWIL
Aktualności 19 Września 2019

Umowa o wartości 17,8 mln zł netto obejmuje prace projektowe i wykonawcze, w tym dostawę i montaż rozdzielnicy SN szynoprzewodu, budowę rozdzielni potrzeb własnych i prądu stałego, wykonanie układów pomiarowych energii, wewnętrznych linii zasilających oraz badania i rozruch.

Elektrobudowa wykona prace na należącym do ANWILU głównym punkcie zasilania (GPZ-3) na mocy umowy zawartej z Elbud Katowice - Generalnym Wykonawcą zadania „Budowa stacji transformatorowo-rozdzielczej GPZ-3 110/6kV oraz budowy linii kablowych 110 kV zasilających stację GPZ-3” z rozdzielni napowietrznej 110kV (R110).

W ramach zadania Elektrobudowa opracuje dokumentację techniczną dla rozdzielni 6 kV w GPZ 3 oraz wykona prace i roboty m.in. w zakresie: produkcji, dostawy, montażu i uruchomienia rozdzielnicy SN typu D12-2S produkcji Elektrobudowy wraz z szynoprzewodem (ELPO-12/4), dostawy, montażu i uruchomienia rozdzielni potrzeb własnych, układu pomiaru energii oraz obwodów okrężnych wraz z uszczelnieniem p.poż wejść do budynku. Spółka będzie także odpowiedzialna za prace kontrolno-pomiarowe wraz z uruchomieniem całego GPZ-3.

Zgodnie z harmonogramem zakończenie prac - poprzedzone odbiorami i oddaniem do ruchu - zaplanowano na koniec trzeciego kwartału 2020 r.

 

udostępnij
do góry