Elektrobudowa rozmawia z wierzycielami

Strona główna/Media/Aktualności /Elektrobudowa rozmawia z wierzycielami
Aktualności 11 Października 2019

Elektrobudowa prowadzi intensywny proces rozmów ze swoimi wierzycielami, którego celem jest zawarcie porozumień ze wszystkimi podwykonawcami i dostawcami regulujących sposób i terminy spłaty zobowiązań w najkrótszym możliwym okresie. Spółka zakończyła w bieżącym tygodniu rundę negocjacji obejmujących już blisko 1/3 jej zobowiązań

- Uzgodnienie z wierzycielami zasad uregulowania naszych zobowiązań to bardzo ważny proces. Wiemy, że wielu kontrahentów może być zaniepokojonych opóźnieniami w płatnościach i przejściowo ograniczoną dostępnością przedstawicieli Spółki, co jest spowodowane intensywną pracą zespołu nad restrukturyzacją finansową. Naszym zamiarem jest dotarcie do wszystkich wierzycieli w ciągu najbliższych tygodni - deklaruje Adam Świgulski, Wiceprezes Zarządu Elektrobudowa SA.

Podczas spotkań z wierzycielami Elektrobudowa przedstawia i wyjaśnia dotychczasowe działania Zarządu związane z restrukturyzacją finansową.

- Jesteśmy zbudowani faktem, że większość naszych kontrahentów wyraża zrozumienie wobec obecnej sytuacji Spółki, chcą zawrzeć porozumienia co do spłat wierzytelności i kontynuować współpracę z Elektrobudową. Większość naszych dostawców i podwykonawców to nasi partnerzy od wielu lat i oni wierzą w Spółkę - komentuje wiceprezes Adam Świgulski. - Jesteśmy przekonani, że dzięki ich wsparciu i zrozumieniu, będziemy mogli wkrótce z sukcesem zakończyć proces restrukturyzacyjny - dodaje.

Elektrobudowa prowadzi intensywne działania restrukturyzacji finansowej, której celem jest zwiększenie płynności finansowej, zapewnienie prawidłowej realizacji kontraktów, stopniowe unormowanie rozliczeń z dostawcami oraz podwykonawcami, doprowadzenie do jak najszybszego uregulowania wszystkich należności wobec Spółki i docelowo zapewnienie odpowiedniego portfela zamówień oraz źródeł jego finansowania. Kluczowy element tego procesu stanowi ustalenie z instytucjami finansującymi umowy restrukturyzującej finansowanie. Prace nad tą umową znajdują się obecnie w końcowej fazie, a o ich postępie Spółka na bieżąco informuje rynek. Obok umowy regulującej zasady krótko- i długoterminowego finansowania Elektrobudowa koncentruje się na pozyskaniu dodatkowego kapitału z emisji akcji. 4 października br. Spółka rozpoczęła proces emisji akcji serii F oraz pracuje równolegle nad dodatkowym finansowaniem, rozważa m.in. emisję obligacji. Intencją Elektrobudowy pozostaje przeprowadzenie tych działań w najkrótszym możliwym terminie. Współpraca kontrahentów Spółki jest znaczącym wsparciem w procesie restrukturyzacji finansowej.

udostępnij
do góry