Elektrobudowa rozmawia z inwestorami o nowej emisji akcji

Strona główna/Media/Aktualności /Elektrobudowa rozmawia z inwestorami o nowej emisji akcji
Aktualności 8 Sierpnia 2019

Elektrobudowa zwołała na 4 września Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które ma zdecydować o emisji nowych akcji serii F przeznaczonych dla inwestorów branżowych lub finansowych. To jedna ze ścieżek realizowanego przez Zarząd Elektrobudowy kompleksowego planu stabilizacji finansowej spółki oraz odbudowy jej rynkowej pozycji wiodącego podmiotu w branży elektroinstalacyjnej w Polsce.

Główny punkt wrześniowego NWZ będzie dotyczył podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 22 118 260 zł - poprzez emisję do 11 059 130 szt. nowych akcji (do 66 proc. podwyższonego o tę emisję kapitału) zwykłych serii F z wyłączeniem prawa poboru dla obecnych akcjonariuszy, natomiast z zachowaniem prawa pierwszeństwa. Cena emisyjna akcji serii F zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą spółki przy założeniu maksymalizacji wpływów z emisji akcji serii F oraz w oparciu o kurs notowań akcji spółki. Emisja zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej - skierowanej do wybranych, wskazanych przez Zarząd, inwestorów - branżowych oraz finansowych. Możliwość skorzystania z prawa pierwszeństwa w objęciu akcji będą mieli inwestorzy posiadający co najmniej 0,5 proc. głosów w spółce na dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ, tj. na 19 sierpnia br.

- Nową emisję serii F kierujemy zarówno do szerokorozumianych zewnętrznych inwestorów strategicznych jak i do obecnych akcjonariuszy. Zarząd spółki prowadzi już rozmowy z wyselekcjonowanymi branżowymi inwestorami strategicznymi, o czym informowaliśmy rynek. Emisja akcji serii F oraz równolegle prowadzona emisja akcji serii E pozwolą spółce zwiększyć niezbędny kapitał obrotowy i poprawić płynność - mówi Jacek Podgórski, prezes Zarządu Elektrobudowy.
- To równocześnie jeden z elementów kompleksowego planu stabilizacji finansowej oraz budowy przyszłego finansowania Elektrobudowy, który umożliwi spółce szybki powrót na stabilną ścieżkę biznesową, w tym na pozyskiwanie nowych kontraktów oraz unormowanie współpracy z dostawcami i podwykonawcami. Trzeba pamiętać, że Elektrobudowa to cenne aktywo. Jesteśmy największą firmą z branży elektroinstalacyjnej w Polsce, o unikalnych kompetencjach i doświadczonej, wysoko wykwalifikowanej kadrze. To pozwala nam na realizację kompleksowych i specjalistycznych, niedostępnych dla wielu firm z branży, kontraktów oraz sprzedaż własnych produktów nie tylko w Polsce, ale i w krajach całego świata - dodaje Jacek Podgórski.

Równolegle z planowaną emisją akcji serii F Elektrobudowa prowadzi prace związane z realizacją uchwały ZWZ z 13 czerwca br., dotyczącej emisji akcji serii E do 20 proc. kapitału zakładowego. ZWZ Elektrobudowy podjęło wówczas decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 20 proc. istniejącego kapitału, czyli do 1.899.040 zł, poprzez emisję do 949.520 nowych akcji serii E. Emisja akcji serii E zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej wyłącznie do wybranych, wskazanych przez Zarząd, inwestorów. Możliwość skorzystania z prawa pierwszeństwa w objęciu akcji mają inwestorzy, którzy posiadali co najmniej 0,5 proc. głosów w spółce na dzień 31 lipca 2019 r. Równocześnie, obok nowych emisji akcji, spółka kontynuuje działania zmierzające do poprawienia sytuacji finansowej - Elektrobudowa podpisała kolejną umowę zmieniającą i ujednolicającą do umowy standstill z instytucjami finansującymi. 

- Prowadzimy wielotorowe działania. Obok emisji akcji koncentrujemy się m.in. na rozmowach z instytucjami finansującymi: bankami oraz ubezpieczycielami. Wydłużyliśmy do 17 września br. umowę standstill. Do końca sierpnia określimy ramy długoterminowego finansowania spółki. Wypracowanie docelowej, długofalowej struktury finansowania pozwoli Elektrobudowie pozyskać m.in. dostęp do gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych niezbędnych do realizacji kontraktów oraz kredytów obrotowych - informuje Jacek Podgórski - Rozmawiamy także z PKN Orlen w sprawie rozliczenia kontraktu budowy instalacji metatezy. Naszym celem jest doprowadzenie do polubownego i całościowego rozstrzygnięcia. Zakładamy, że wszystkie te prowadzone kompleksowo działania pozwolą nam nie tylko ustabilizować sytuację finansową spółki, ale i odbudować, a następnie wzmocnić jej pozycję rynkową - podsumowuje prezes Elektrobudowy.

udostępnij
do góry