Elektrobudowa i Tauron Ciepło zawarły ugodę w sprawie bloku energetycznego w ZW Tychy

Strona główna/Media/Aktualności /Elektrobudowa i Tauron Ciepło zawarły ugodę w sprawie bloku energetycznego w ZW Tychy
Aktualności 6 Marca 2020

Elektrobudowa oraz Tauron Ciepło zawarły 5 marca ugodę dotyczącą inwestycji budowy bloku ciepłowniczego z kotłem fluidalnym o mocy 50 MW w Zakładzie Wytwarzania Tychy. Na mocy ugody Tauron Ciepło zwróci Elektrobudowie ok. 10,7 mln zł.

Ugoda oznacza zakończenie wszystkich sporów związanych z realizacją umowy dotyczącej bloku ciepłowniczego z kotłem fluidalnym o mocy 50 MW w Zakładzie Wytwarzania Tychy - inwestycji, którą Elektrobudowa realizowała jako generalny wykonawca, w formule „pod klucz” w latach 2013-2016. Umowa - o wartości ok. 600 mln zł - obejmowała budowę bloku ciepłowniczego z kotłem fluidalnym, turbiną ciepłowniczo-kondensacyjną wraz z gospodarkami towarzyszącymi oraz niezbędną infrastrukturą.

Spór związany z inwestycją dotyczył odnotowanej w trakcie eksploatacji okresowej niedrożności zsypów węgla do kotła fluidalnego bloku ciepłowniczego. Tauron Ciepło - z gwarancji bankowej dobrego wykonania umowy wystawionej przez bank PKO BP - zażądał, a następnie uzyskał od banku środki w wysokości ok. 12,6 mln zł.

Na mocy zawartej 5 marca ugody strony postanowiły, że Tauron Ciepło zwróci Elektrobudowie ok. 10,7 mln zł. Kwota ok. 1,9 mln zł (tj. różnica między kwotą wypłaconą Tauron Ciepło w ramach gwarancji, a kwotą zwracaną) należna będzie Tauron Ciepło.

Zapłata ok. 10,7 mln zł przez Tauron Ciepło nastąpi po złożeniu przez Elektrobudowę oświadczeń o wycofaniu wszczętych postępowań, w tym postępowania przed Sądem Okręgowym w Katowicach z inicjatywy Elektrobudowy przeciwko Tauron Ciepło o zapłatę kwoty ok. 12,6 mln zł. 

Zawarcie ugody wpłynie na poprawę - o ok. 10,7 mln zł. - wyniku finansowego roku 2020 Elektrobudowy.

To kolejne ważne porozumienie zawarte w ostatnim okresie przez Elektrobudowę. 18 lutego br. Spółka zawarła ugodę z Fińskim Związkiem Zawodowym Pracowników Branży Elektrycznej, która zakończy wszystkie spory i postępowania dotyczące roszczeń związku zawodowego związane z pracownikami delegowanymi przez Spółkę do realizacji prac przy projekcie budowy elektrowni atomowej Olkiluoto 3. Wcześniej - 8 listopada ubiegłego roku - Elektrobudowa zawarła dwa porozumienia z PKN Orlen, w tym porozumienie dotyczące poddania wszystkich sporów wynikających z realizacji instalacji Metatezy rozstrzygnięciu sądowi polubownemu.

udostępnij
do góry