ELEKTROBUDOWA rozbuduje magazyn paliw Orlenu za blisko 40 mln zł

Strona główna/Media/Aktualności /ELEKTROBUDOWA rozbuduje magazyn paliw Orlenu za blisko 40 mln zł
Aktualności 1 Lutego 2018

ELEKTROBUDOWA zrealizuje dla Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN inwestycję  związaną z pierwszym etapem rozbudowy pojemności magazynowej zbiorników na terminalu paliw w Szczecinie.

Terminal Paliw został wybudowany w latach 20 XX wieku. Decyzja o rozbudowie terminala przez inwestora wynika m.in. z rosnących potrzeb rynku paliw oraz konieczności budowy zbiorników wykorzystujących nowoczesne i sprawdzone technologie. Po zakończeniu inwestycji PKN Orlen będzie mógł magazynować w Szczecinie kilkukrotnie więcej paliw niż pozwalają na to obecne pojemności. Przedmiotem umowy jest w szczególności opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i wykonanie magazynu paliw w zakresie objętym pierwszym etapem Inwestycji.

ELEKTROBUDOWA zaprojektuje wszystkie elementy infrastruktury podziemnej i naziemnej wraz parkiem zbiorników dwupłaszczowych oraz systemem monitoringu szczelności wchodzących w zakres etapu pierwszego modernizacji terminala wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji i pozwoleń. Wśród najważniejszych obiektów znajdujących się w zakresie wykonawczym ELEKTROBUDOWY znajdują się: dwa zbiorniki magazynowe o pojemności 5000 m3 do magazynowania produktów naftowych klasy I (Pb95), dwa zbiorniki leżące o pojemności 200 m3 do magazynowania produktów naftowych klasy I (Pb98),  zabezpieczenie bierne i czynne p-poż całego obszaru terminala objętego przebudową, pompownia technologiczna paliw oraz infrastruktura załadunkowo-rozładunkowa. Spółka zmodernizuje ponadto istniejący front kolejowy oraz front nalewczy autocystern.

- Z uwagi na specyficzne warunki gruntowe posadowienie wszystkich głównych obiektów terminala jak zbiorniki, pompownia paliw czy garaż lokomotyw, musi być poprzedzone palowaniem podłoża tak, aby zapewnić stabilność ww. obiektów przez długi okres czasu. W tym celu wykonane zostaną badania geologiczne gruntu mające określić typ i ilość pali - mówi Grzegorza Sadura, kierownik projektu po stronie ELEKTROBUDOWY.

Umowa na realizację zadania zawarta została 1 lutego br. W okresie jej wykonania w szczycie prac na terenie terminala zaangażowanych będzie ok. 30 pracowników ELEKTROBUDOWY oraz 80-90 pracowników podwykonawców. Opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę przewidziane jest w pierwszym półroczu tego roku. Rozpoczęcie prac na placu budowy ma ruszyć w drugiej połowie roku. Termin zakończenia inwestycji zaplanowano na połowę roku 2019.

ELEKTROBUDOWA dla PKN ORLEN

Rozbudowa zbiorników na terminalu paliw w Szczecinie to kolejny projekt realizowany przez ELEKTROBUDOWĘ dla PKN Orlen. Równolegle spółka realizuje projekt  w formule „pod klucz”  związany z zaprojektowaniem, dostawą i montażem Instalacji Metatezy o wartości ok 250 mln zł. Zakończenie zadania planowane jest w drugiej połowie bieżącego roku.

Wcześniej ELEKTROBUDOWA wykonała m.in., również w formule „pod klucz”, prace związane z zaprojektowaniem, dostawą i montażem infrastruktury dla potrzeb budowanej instalacji odsiarczania spalin (IOS) na terenie zakładu głównego o wartości ok 75 mln zł oraz roboty związane z zaprojektowaniem, dostawą i montażem w systemie infrastruktury dla potrzeb planowanej do zabudowy instalacji katalitycznego odazotowania, odpylania oraz części infrastruktury instalacji odsiarczania spalin w zakresie stacji GPR EC w zakładzie produkcyjnym w Płocku o wartości ok 77,6 mln zł. Kolejnym przykładem inwestycji zrealizowanej przez ELEKTROBUDOWĘ dla PKN ORLEN było przygotowanie terenu pod budowę IOS w ramach zadania inwestycyjnego związanego z  dostosowaniem zakładowej elektrociepłowni w Płocku do standardów emisyjnych obowiązujących od 1 stycznia 2016 o wartości ok 30,5 mln zł. Aktualnie ELEKTROBUDOWA jako członek konsorcjum ubiega się o uczestnictwo w nowym projekcie w zakresie budowy nowej instalacji produkcji glikolu propylenowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Rafinerii Trzebinia dla ORLEN Południe.udostępnij
do góry