ELEKTROBUDOWA SA wśród liderów odpowiedzialnego biznesu

Strona główna/Media/Aktualności /ELEKTROBUDOWA SA wśród liderów odpowiedzialnego biznesu
Aktualności 19 Grudnia 2014

RESPECT Index, czyli indeks spółek odpowiedzialnych, funkcjonuje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. od 2009 roku i jest pierwszym tego typu wskaźnikiem w krajach Europy Środkowo - Wschodniej. Indeks skupia spółki notowane na Głównym Rynku giełdowym, które w najwyższym stopniu spełniają wymagania w zakresie ładu korporacyjnego, ładu informacyjnego i relacji z inwestorami, a przede wszystkim wypełniają szereg wymagań zaliczanych do grupy czynników ESG (Environmental, Social and Governance).
Od początku swojego istnienia indeks ewoluuje. Stale podnoszone są wymagania, które muszą spełniać aplikujące do niego spółki, tak aby w coraz większym stopniu uwzględniać trendy właściwe dla dojrzałych rynków kapitałowych. W swoim obecnym kształcie RESPECT Index opiera się na następujących założeniach:
o O wejście w skład Indeksu mogą ubiegać się podmioty krajowe i zagraniczne spełniające w najwyższym stopniu kryteria w zakresie płynności i wielkości, które w ostatnim rankingu indeksów WIG20 i mWIG40 znalazły się w gronie pierwszych 150 spółek.
o Spółki chcące znaleźć się w indeksie, uzupełniają szczegółowy kwestionariusz. Muszą one zdobyć minimalną - wcześniej zdefiniowaną - liczbę punktów, która została określona zarówno całościowo, jak i w odniesieniu do każdej z trzech grup czynników podlegających weryfikacji w ramach III etapu selekcji.
o Wymagania indeksu zostały określone w taki sposób, aby uwzględnić również specyfikę branżową spółek. Ankieta zawiera pytania dedykowane wszystkim spółkom bądź dotyczące jedynie spółek prowadzących określony rodzaj działalności, zgodnie z podziałem stosowanym przez Giełdę: przemysł, finanse i usługi.
o Aktualizacja składu indeksu dokonywana jest raz w roku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewiduje się zmiany nadzwyczajne na zasadzie ad hoc.
o W proces selekcji spółek do indeksu zaangażowany jest wyspecjalizowany i niezależny podmiot - firma Deloitte. Deloitte przeprowadza audyt zgodności ze stanem faktycznym odpowiedzi udzielonych przez aplikujące do składu indeksu spółki.

udostępnij
do góry