ELEKTROBUDOWA NAGRADZANA PODCZAS TARGÓW ENERGETAB

Strona główna/Media/Aktualności /ELEKTROBUDOWA NAGRADZANA PODCZAS TARGÓW ENERGETAB
Nagrody 16 Września 2015

Optima -24 czyli średnie napięcie w izolacji gazowej 
Produkcja rozdzielnic średnionapięciowych od wielu lat przynosi ELEKTROBUDOWIE SA największe dochody z produkcji urządzeń. Rozdzielnice SN były jak dotąd i przez co najmniej kilka najbliższych lat stanowić będą podstawową grupę produktów naszej firmy. Rozdzielnice rozdziału pierwotnego średnich napięć w izolacji powietrznej, sięgające najwyższych parametrów prądowych, stanowią rdzeń naszej oferty dla krajowych i  zagranicznych firm energetyki dystrybucyjnej.
Nowością, nagrodzoną w na tegorocznych targach bielskich statuetką „Energia” Prezydenta miasta Bielska-Białej, jest skonstruowana w konińskim zakładzie produkcyjnym Rynku Dystrybucji Energii rozdzielnica Optima-24 w izolacji gazu SF6. Swą nazwą nawiązuje ona do swej starszej „siostry” – rozdzielnicy gazowej wysokich napięć Optima-145.
Optima-24 została zbudowana na napięcia znamionowe do 24 kV i znamionowe prądy ciągłe do 2500 A. Jej podstawowym przeznaczeniem jest praca w systemach dystrybucji energii elektrycznej w sieciach prądu przemiennego energetyki zawodowej i przemysłowej, w tym w bezobsługowych stacjach elektroenergetycznych. Zastosowanie gazu SF6 pozwoliło na zapewnienie kompaktowej budowy urządzenia. Optima-24 jest rozdzielnicą jednoczłonową, wnętrzową. Jej wszystkie przedziały spełniają wymagania norm w zakresie ochrony przed skutkami łukowego zwarcia wewnętrznego (AFLR). Jest ona wyposażona w pojedynczy system szyn zbiorczych w izolacji stałej.
Optima-24 jest pierwszym urządzeniem rozdzielczym tej klasy skonstruowanym w Polsce. Otwiera ona dla ELEKTROBUDOWY SA nowy segment rynku, zdominowany dotąd przez wielkich producentów globalnych.

Prezes Jacek Faltynowicz zasłużony dla polskiej energetyki
Prezes naszej firmy otrzymał w tym roku na targach bielskich Statuetkę Polskiego Stowarzyszenia Elektroinstalacyjnego. Jacek Faltynowicz przez cały okres swej kariery zawodowej związany jest z krajowymi przedsiębiorstwami wytwarzającymi urządzenia i realizującymi projekty dla krajowej energetyki. Nagroda stanowi wyraz uznania za wiele lat pracy w ELEKTROBUDOWIE SA a wcześniej m.in. w Zakładach Wytwórczych Aparatury Wysokiego Napięcia ZWAR.

udostępnij
do góry