ELEKTROBUDOWA społecznie odpowiedzialna

Strona główna/Media/Aktualności /ELEKTROBUDOWA społecznie odpowiedzialna
Aktualności 8 Sierpnia 2012
ELEKTROBUDOWA SA znalazła się w składzie 20 spółek nowej edycji indeksu spółek odpowiedzialnych ogłoszonej 31 lipca br. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. RESPECT Index obejmuje swoim portfelem spółki z warszawskiego parkietu działające zgodnie z najwyższymi standardami społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility - CSR). ELEKTROBUDOWA SA wchodzi w skład od samego początku. Rozwój projektu RESPECT Index dowodzi, że spółki notowane na warszawskim parkiecie coraz częściej dostrzegają korzyści płynące z uwzględniania odpowiedzialnego i zrównoważonego zarządzania w swojej strategii rozwoju. Poprzez utworzenie indeksu, w którego skład wchodzą spółki spełniające najwyższe standardy w zakresie ładu korporacyjnego i pozostałych obszarów odpowiedzialnego biznesu, GPW aktywnie wspiera budowanie i rozwijanie kultury CSR na polskim rynku kapitałowym. RESPECT Index obejmuje swoim portfelem polskie spółki z Głównego Rynku GPW, działające zgodnie z najlepszymi standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego (ang. corporate governance), ładu informacyjnego i relacji z inwestorami, a także z uwzględnieniem czynników ekologicznych, społecznych i pracowniczych. Trafiają do niego spółki, które przechodzą trzystopniową weryfikację prowadzoną przez GPW i SEG, w zakresie wyżej wymienionych obszarów, a także audyt prowadzony przez partnera projektu od jego pierwszej edycji, firmę Deloittte. Udziały spółek w indeksie są określane na takich samych zasadach, jak w przypadku innych indeksów giełdowych, a więc pod uwagę brane są akcje w wolnym obrocie, przy czym wagi największych spółek są ograniczane do 25%, gdy liczba uczestników jest mniejsza niż 20 spółek lub do 10% w pozostałych przypadkach. Od pierwszej publikacji 19 listopada 2009 roku do 27 lipca 2012 r. stopa zwrotu indeksu RESPECT Index wyniosła 32 %.
udostępnij
do góry