ELEKTROBUDOWA spółką godną zaufania

Strona główna/Media/Aktualności /ELEKTROBUDOWA spółką godną zaufania
Aktualności 26 Listopada 2008

Spółka po raz kolejny zdobyła tytuł "Spółki godnej zaufania" w rankingu przeprowadzonym przez Polski Instytut Dyrektorów.

Nasza firma znalazła się wśród 12 spółek, które najlepiej przestrzegają zasady dobrych praktyk i otrzymali największą ilość punktów. Przygotowany przez Kapitułę Inwestorów Instytucjonalnych Polskiego Instytutu Dyrektorów ranking pokazuje realizację przez giełdowe spółki zasad ładu korporacyjnego. Przedsiębiorstwa są oceniane według 12 kryteriów dotyczących czterech obszarów (struktury właścicielskiej, walnego zgromadzenia i relacji między akcjonariuszami i innymi grupami interesów, przejrzystości finansowej i dostępności informacji oraz struktury rady nadzorczej i procesów w niej zachodzących). W każdym z kryteriów Kapituła przyznawała noty od "-5" do "5". Ostateczna ocena to średnia z not uzyskanych we wszystkich kategoriach. Ranking dotyczący przestrzegania zasad ładu korporacyjnego ogłoszono po raz drugi i po raz drugi ELEKTROBUDOWA oceniona została najwyżej.

Obecność w rankingu oznacza spełnienie kryterium przestrzegania ładu korporacyjnego. Najwyższa nota to gwarancja, że spółka - zdaniem krajowych inwestorów instytucjonalnych - profesjonalnie traktuje ten obszar działania. Według twórców, ranking jest najbardziej reprezentatywną metodą, która obrazuje ocenę firm przez krajowych inwestorów.

udostępnij
do góry