ELEKTROBUDOWA SA po raz drugi w Indeksie RESPECT

Strona główna/Media/Aktualności /ELEKTROBUDOWA SA po raz drugi w Indeksie RESPECT
Aktualności 11 Kwietnia 2011

ELEKTROBUDOWA SA stosuje najwyższe standardy odpowiedzialnego zarządzania i dlatego została po raz drugi doceniona przez firmę Deloitte oraz GPW.

Respect Index obrazuje koniunkturę spółek najbardziej odpowiedzialnych społecznie a więc działających etycznie, promujących ochronę środowiska czy prawa człowieka. Podobne indeksy istnieją na wielu światowych giełdach.

Pierwszy z najbardziej znanych powstał na Wall Street - Dow Jones Sustainability Index. Inwestorzy mogą kierować się takim indeksem w swoich strategiach, wybierając spółki odpowiedzialne społecznie.

RESPECT Indeks jest benchmarkiem inwestycyjnym czyli syntetycznym narzędziem oceny dla inwestorów. W skład RESPECT Indeksu weszło 16 spółek.
Indeks RESPECT jest wskaźnikiem, który obejmuje swoim portfelem polskie spółki z Głównego Rynku GPW, działające zgodnie z najlepszymi standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego (corporate governance), ładu informacyjnego i relacji z inwestorami, a także w obszarach czynników ekologicznych, społecznych i pracowniczych.
W nowej odsłonie projekt RESPECT − dla którego pierwotna inspiracja w Polsce pojawiła się ze strony polskiego biznesu reprezentowanego przez Kulczyk Holding − mocno akcentuje atrakcyjność inwestycyjną spółek giełdowych, którą charakteryzuje m.in. jakość raportowania, poziom relacji inwestorskich czy ład informacyjny. Dzięki uwzględnieniu wśród kryteriów kwalifikacyjnych parametru płynności RESPECT Indeks, podobnie jak inne indeksy giełdowe, stanowi realny punkt odniesienia dla profesjonalnych inwestorów. Nacisk na kryteria związane z tymi wartościami to zasadnicza zmiana jaką GPW wprowadziła
w stosunku do poprzedniej edycji.
Prezes GPW Ludwik Sobolewski podczas otwarcia konferencji na GPW tak skomentował zmiany jakie zaszły w projekcie:
W nowym Indeksie RESPECT bardziej wyraźnie są przedstawione cechy i aspekty działalności spółek, które są istotne dla inwestorów. Indeks eksponuje spółki, które spełniają bardzo wysokie wymogi w zakresie Corporate Governance, jakości i intensywności Relacji Inwestorskich oraz ładu informacyjnego przez co jest w większym stopniu narzędziem inwestycyjnym niż był do tej pory. Ogromne gratulacje dla firm, które znalazły się w jego składzie.
Od początku 2011 r. wartości indeksu RESPECT Index są publikowane w trybie ciągłym, co minutę, dzięki czemu inwestorzy mają więcej możliwości do śledzenia tego co się dzieje ze spółkami z portfela indeksu. Ponadto zgodnie z nowymi zasadami skład indeksu będzie aktualizowany co pół roku, dzięki czemu portfel indeksu będzie odpowiadał rzeczywistej aktywności spółek w obszarze CSR oraz SRI.

udostępnij
do góry