Dywidenda po 2,00 zł na akcję

Strona główna/Media/Aktualności /Dywidenda po 2,00 zł na akcję
Aktualności 25 Kwietnia 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWY SA w dniu 25 kwietnia 2013 r. podjęło uchwałę o podziale zysku netto za rok 2012, przeznaczając na dywidendę kwotę w wysokości 9.495.216,00 zł, tj. po 2,00 zł na jedną akcję. 
Dywidendą zostaną objęte wszystkie akcje, tj. 4 747 608 akcji ELEKTROBUDOWY SA. 
Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 25 lipca 2013 r., a dniem wypłaty dywidendy jest 9 sierpnia 2013 r.

udostępnij
do góry