Dobre wyniki finansowe po I półroczu 2015 r.

Strona główna/Media/Aktualności /Dobre wyniki finansowe po I półroczu 2015 r.
Aktualności 4 Września 2015

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA okazały się znacznie lepsze od tych z ubiegłorocznego półrocza i od oczekiwań rynkowych ekspertów. W I półroczu 2015 r. skonsolidowany zysk netto  przypadający na akcjonariuszy spółki wyniósł 27,3 mln zł i wzrósł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 25,2 mln zł. Dynamicznej zwyżce  zysków towarzyszył 34 procentowy wzrost przychodów ze sprzedaży do 592,9 mln zł za I półrocze 2015 roku.
Prognoza Grupy na ten rok zakłada uzyskanie 1 197 mln zł przychodów ze sprzedaży i wypracowanie 45 mln zł zysku netto przypadającego na akcjonariuszy.
Wyniki jednostkowe. Zysk samej ELEKTROBUDOWY SA  to 29 mln zł, podczas gdy w ubiegłym roku zanotowaliśmy po I półroczu jedynie 7,9 mln zł.  Przychody wzrosły z 421,3 mln zł w I półroczu 2014 r. do 575,8 mln zł w I półroczu 2015.  Analitycy zwracają uwagę, że na poziomie poszczególnych segmentów pozytywnie wyróżnił się Rynek Wytwarzania Energii, który wypracował w I półroczu aż 337,5 mln zł przychodów, poprawiając rezultaty o 84 proc. r/r.
Z punktu widzenia osiągniętych po I półroczu wyników realizacja opublikowanej prognozy jest niezagrożona, prawdopodobna jest korekta w górę -powiedział Jacek Faltynowicz, prezes zarządu ELEKTROBUDOWY SA.   

 

udostępnij
do góry