Deklaracja dotycząca wypłaty dywidendy

Strona główna/Media/Aktualności /Deklaracja dotycząca wypłaty dywidendy
Aktualności 21 Marca 2013

20 marca 2013 roku zarząd podjął uchwałę, a Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała propozycję dotyczącą podziału zysku za rok 2012 w wysokości 2,00 zł na jedną akcję, czyli kwotę 9 495 216 zł.

Jednak ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2012 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWY SA.

Dywidenda ma charakter pieniężny.

udostępnij
do góry