Aneks do umowy ze spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA

Strona główna/Media/Aktualności /Aneks do umowy ze spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA
Aktualności 17 Marca 2017

Na mocy Aneksu, Strony ustaliły zmiany w Harmonogramie rzeczowo - finansowym w zakresie terminów realizacji prac ujętych w ramach poszczególnych etapów i elementów. W wyniku zmian w Harmonogramie ostateczny termin zakończenia zadania został ustalony do dnia 31.12.2018 r. 

Aneks nie zmienia przedmiotu umowy oraz wynagrodzenia z tytułu wykonania przedmiotu umowy.

udostępnij
do góry