Aneks do umowy z Polimex Opole Sp. z o.o. Sp. k.

Strona główna/Media/Aktualności /Aneks do umowy z Polimex Opole Sp. z o.o. Sp. k.
Aktualności 11 Października 2017

W dniu dzisiejszym został zawarty aneks do umowy z Polimex Opole Sp. z o.o. Sp. k., której przedmiotem jest dostawa materiałów pomocniczych i montaż pakietów wyposażenia elektrycznego, dostawa kabli, układanie, podłączanie i uszczelnianie oraz uziemienie nadziemne tras kablowych. Zawarta umowa związana jest z realizacją przez Polimex Opole „pod klucz" dwóch bloków energetycznych nr 5 i 6 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole.

Przedmiotem aneksu jest zmiana zakresu umowy oraz wykonanie dodatkowych prac elektromontażowych i dostaw. W związku z podpisaniem aneksu uległa zwiększeniu wartość umowy o kwotę w wysokości 13,6 mln zł netto.

Po podpisaniu aneksu łączna szacunkowa wartość robót zleconych przez Polimex Opole Sp. z o.o. Sp. k. w ramach przedmiotowej umowy wynosi 66,6 mln zł netto.

Więcej informacji

udostępnij
do góry