Aktualności

Strona główna/Media/Aktualności
 • RSS
 • Znaleziono wiadomości: 154.

 • Elektrobudowa z kontraktem dla PGE Energia Ciepła

  2019-12-11
  Elektrobudowa z kontraktem dla PGE Energia Ciepła

  Elektrobudowa zawarła 11 grudnia z PGE Energia Ciepła umowę na wykonanie prac utrzymaniowych urządzeń oraz instalacji i sieci elektroenergetycznych nn i SN na terenie elektrowni PGE Energia Ciepła Oddział w Rybniku.

 • Komentarz Spółki do ustanowienia tymczasowego na

  Komentarz Spółki do ustanowienia tymczasowego nadzorcy sądowego

  2019-12-10

  Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 10 grudnia 2019 roku postanowił ustanowić tymczasowego nadzorcę sądowego Elektrobudowy oraz zobowiązał tymczasowego nadzorcę sądowego do sporządzenia i złożenia sprawozdania ze stanu finansowego i majątkowego Elektrobudowy. Postępowanie w sprawie ogłoszenia upadłości Elektrobudowy toczy się z wniosku jej wierzyciela - spółki Technik Polska sp. z o.o., którego wierzytelność wobec

 • Elektrobudowa zakończyła prace na stacji energet

  Elektrobudowa zakończyła prace na stacji energetycznej Byczyna

  2019-11-27

  Elektrobudowa oraz Polskie Sieci Elektroenergetyczne podpisały protokół odbioru etapu IX - „zakończenie zadania” inwestycji rozbudowy i modernizacji stacji Byczyna wraz z wprowadzeniem mocy linii 400 kV. Tym samym Elektrobudowa zakończyła realizację zadania inwestycyjnego o wartości ok 215 mln zł.

 • PKN ORLEN i Elektrobudowa postanowiły o rozstrzyg

  PKN ORLEN i Elektrobudowa postanowiły o rozstrzygnięciu sporu dot. Metatezy w arbitrażu i częściowym rozliczeniu należności

  2019-11-08

  Elektrobudowa oraz PKN ORLEN zawarły 8 listopada br. dwa porozumienia. Pierwsze dotyczy poddania wszystkich sporów wynikających z realizacji instalacji Metatezy rozstrzygnięciu sądowi polubownemu. W drugim strony postanowiły o zwolnieniu na rzecz Elektrobudowy części uprzednio zatrzymanej kwoty przez PKN ORLEN w łącznej kwocie 14,6 mln zł oraz 2,9 mln euro.

 • Elektrobudowa zaprasza na Targi ENERGETICS

  Elektrobudowa zaprasza na Targi ENERGETICS

  2019-11-06

  Elektrobudowa zaprezentuje się podczas XII edycji Targów Energetycznych ENERGETICS - jedno z ważniejszych wydarzeń branży energetycznej w Polsce - które odbędą się 19-21 listopada 2019 r. w Lublinie.

 • Jacek Podgórski Prezesem Zarządu Elektrobudowy

  Jacek Podgórski Prezesem Zarządu Elektrobudowy

  2019-10-18

  Rada Nadzorcza Elektrobudowy powołała Jacka Podgórskiego na Prezesa Zarządu Spółki aktualnej - dziesiątej - kadencji, ze skutkiem na 21 października.

 • Elektrobudowa rozmawia z wierzycielami

  Elektrobudowa rozmawia z wierzycielami

  2019-10-11

  Elektrobudowa prowadzi intensywny proces rozmów ze swoimi wierzycielami, którego celem jest zawarcie porozumień ze wszystkimi podwykonawcami i dostawcami - regulujących sposób i terminy spłaty zobowiązań w najkrótszym możliwym okresie. Spółka zakończyła w bieżącym tygodniu rundę negocjacji obejmujących już blisko 1/3 jej zobowiązań

 • Elektrobudowa przystępuje do realizacji emisji ak

  Elektrobudowa przystępuje do realizacji emisji akcji

  2019-10-07

  Zarząd Elektrobudowy zdecydował o przystąpieniu do realizacji emisji akcji serii F oraz o odstąpieniu od realizacji emisji akcji serii E. Podniesienie kapitału - poprzez emisję akcji serii F - to ważny element realizowanego przez Spółkę procesu stabilizacji finansowej.

 • NWZ Elektrobudowy zdecydowało o emisji nowych akc

  NWZ Elektrobudowy zdecydowało o emisji nowych akcji serii F

  2019-09-23

  Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrobudowy, które odbyło się 23 września, akcjonariusze postanowili o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych serii F w drodze subskrypcji prywatnej. NWZ dokonało także zmian w składzie Rady Nadzorczej Elektrobudowy.

 • Elektrobudowa zaangażowana w budowę stacji trans

  Elektrobudowa zaangażowana w budowę stacji transformatorowo-rozdzielczej GPZ 3 we włocławskiej spółce ANWIL

  2019-09-19

  Umowa o wartości 17,8 mln zł netto obejmuje prace projektowe i wykonawcze, w tym dostawę i montaż rozdzielnicy SN szynoprzewodu, budowę rozdzielni potrzeb własnych i prądu stałego, wykonanie układów pomiarowych energii, wewnętrznych linii zasilających oraz badania i rozruch.

 • Elektrobudowa nagrodzona za rozdzielnicę PREM-12G

  Elektrobudowa nagrodzona za rozdzielnicę PREM-12G SMART na targach górniczych

  2019-09-13

  Elektrobudowa przedstawiła swoje produkty i usługi dedykowane głównie dla przemysłu górniczego, podczas kolejnej edycji Międzynarodowych Targów Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego odbywających się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym i Spodku w Katowicach (10-13 września).

do góry