RESPECT Index

Nieprzerwanie od 12 edycji nasza Spółka obecna jest w RESPECT Index - pierwszym w Europie Środkowo-Wschodniej indeksie spółek odpowiedzialnych, który funkcjonuje od 2009 roku. Biorąc pod uwagę dość złożony proces weryfikacji firm aspirujących do tego indeksu, każda kolejna pozytywna kwalifikacja naszej Spółki w tym zakresie stanowi dla nas z jednej strony potwierdzenie tego, że w odpowiedni sposób prowadzimy komunikację z rynkiem i że w sposób odpowiedzialny społecznie realizujemy naszą działalność wobec środowiska, społeczności i pracowników, z drugiej - stanowi dla nas zobowiązanie do jeszcze większych starań na rzecz realizacji idei społecznej odpowiedzialności biznesu.

RESPECT Index obejmuje swoim portfelem polskie i zagraniczne spółki z Głównego Rynku GPW. Do indeksu aspirować mogą spółki:

  • o najwyższej płynności, czyli wchodzące w skład indeksów WIG20, mWIG40 lub sWIG80,
  • prowadzące w nienaganny sposób komunikację z rynkiem poprzez raporty bieżące i okresowe oraz swoje strony internetowe,
  • które pomyślnie przejdą trzyetapową weryfikację prowadzaną przez GPW i Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych,
  • realizujące odpowiedzialne społecznie zachowanie wobec środowiska, społeczności i pracowników, weryfikowane na podstawie ankiety i badania audytowego przez firmę Deloitte.

Więcej na stronie: http://respectindex.pl/ 

do góry