RESPECT Index

Nieprzerwanie od pierwszej edycji nasza Spółka obecna była w RESPECT Index - pierwszym w Europie Środkowo-Wschodniej indeksie spółek odpowiedzialnych, który funkcjonował w latach 2009 - 2019 (12 sierpnia 2019 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartośćiowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę w sprawie zakończenia obliczania i podawania do publicznej wiadomości indeksu RESPECT Index). Biorąc pod uwagę dość złożony proces weryfikacji firm aspirujących do tego indeksu, każda kolejna pozytywna kwalifikacja naszej Spółki w tym zakresie stanowiła dla nas z jednej strony potwierdzenie tego, że w odpowiedni sposób prowadzimy komunikację z rynkiem i że w sposób odpowiedzialny społecznie realizujemy naszą działalność wobec środowiska, społeczności i pracowników, z drugiej - stanowiła dla nas zobowiązanie do jeszcze większych starań na rzecz realizacji idei społecznej odpowiedzialności biznesu.

 

RESPECT Index obejmował swoim portfelem polskie i zagraniczne spółki z Głównego Rynku GPW. Do indeksu aspirować mogły spółki:

  • o najwyższej płynności, czyli wchodzące w skład indeksów WIG20, mWIG40 lub sWIG80,
  • prowadzące w nienaganny sposób komunikację z rynkiem poprzez raporty bieżące i okresowe oraz swoje strony internetowe,
  • które pomyślnie przejdą trzyetapową weryfikację prowadzaną przez GPW i Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych,
  • realizujące odpowiedzialne społecznie zachowanie wobec środowiska, społeczności i pracowników, weryfikowane na podstawie ankiety i badania audytowego przez firmę Deloitte.

Więcej na stronie: http://respectindex.pl/ 

do góry