Raporty

ELEKTROBUDOWA SA jako spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. od 1996 roku wypełnia obowiązki informacyjne polegające na przekazywaniu do publicznej wiadomości w formie raportów bieżących i okresowych określonych informacji, umożliwiając inwestorom ocenę wpływu przekazywanych informacji na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Spółki.

 

 

Oprócz raportowania finansowego stosujemy także raportowanie pozafinansowe. Jako członek UN Global Compact Spółka od 2009 r. dokonujemy corocznego raportowania postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact, zapewniając o nieprzerwanym wsparciu dla Inicjatywy i informując o podejmowanych działaniach w obszarach 10 Zasad Global Compact.

Podsumowanie całokształtu podejmowanych przez Spółkę działań w obszarze CSR stanowi również drugi z raportów - Raport społecznej odpowiedzialności biznesu. Raport ten opracowany został w oparciu o międzynarodowe standardy raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju Global Reporting Initiative (GRI 4) i koncentruje się na tych aspektach, które stanowią odbicie znaczących wpływów ekonomicznych, środowiskowych i społecznych organizacji.

do góry