Nasi interesariusze

Strona główna/CSR/Nasi interesariusze

Podejmując decyzje i działania w firmie, staramy się mieć na względzie naszych interesariuszy (jednostki lub grupy, które bezpośrednio lub pośrednio wpływają na działanie naszej Spółki, i/lub na których Spółka wpływa poprzez swoją działalność).

Przeprowadzona wewnętrznie analiza - z zaangażowaniem przedstawicieli różnych obszarów funkcjonalnych firmy oraz kadry zarządzającej - pozwoliła ustalić nam naszych interesariuszy.
Mapa interesariuszy uwzględnia skalę wzajemnego wpływu firmy i poszczególnych grup interesariuszy, jak również ich możliwego zainteresowania działalnością naszej Spółki.

Mapa Interesariuszy ELEKTROBUDOWY SA

wpływ Interesariuszy na działalność ELEKTROBUDOWY SA

Pracownicy Władze Spółki Administracja publiczna Akcjonariusze Dostawcy i podwykonawcy Grupa kapitałowa Instytucje finansowe Jednostki certyfikujące Klienci i inwestorzy Konkurencja Media Organizacje oraz stowarzyszenia biznesowe i branżowe Organizacje i stowarzyszenia pozarządowe Rynek kapitałowy Społeczności lokalne Studenci i uczniowie

zainteresowanie Interesariuszy ELEKTROBUDOWĄ SA

 • Pracownicy
  zainteresowanie Interesariuszy Elektrobudową SA
  wysokie 10
  wpływ Interesariuszy na działalność Elektrobudowy SA
  wysokie 9
  wpływ Elektrobudowy SA na Interesariusza
  wysoki 9
 • Władze Spółki
  zainteresowanie Interesariuszy Elektrobudową SA
  wysokie 10
  wpływ Interesariuszy na działalność Elektrobudowy SA
  wysokie 10
  wpływ Elektrobudowy SA na Interesariusza
  wysoki 10
 • Administracja publiczna
  zainteresowanie Interesariuszy Elektrobudową SA
  wysokie 8
  wpływ Interesariuszy na działalność Elektrobudowy SA
  wysokie 9
  wpływ Elektrobudowy SA na Interesariusza
  niski 1
 • Akcjonariusze
  zainteresowanie Interesariuszy Elektrobudową SA
  wysokie 9
  wpływ Interesariuszy na działalność Elektrobudowy SA
  wysokie 9
  wpływ Elektrobudowy SA na Interesariusza
  średni/wysoki 7
 • Dostawcy i podwykonawcy
  zainteresowanie Interesariuszy Elektrobudową SA
  średni/wysokie 7
  wpływ Interesariuszy na działalność Elektrobudowy SA
  wysoki 9
  wpływ Elektrobudowy SA na Interesariusza
  średni/wysoki 7
 • Grupa kapitałowa
  zainteresowanie Interesariuszy Elektrobudową SA
  średni/wysokie 6
  wpływ Interesariuszy na działalność Elektrobudowy SA
  średni/wysoki 6
  wpływ Elektrobudowy SA na Interesariusza
  średni/wysoki 5
 • Instytucje finansowe
  zainteresowanie Interesariuszy Elektrobudową SA
  wysokie/średni 7
  wpływ Interesariuszy na działalność Elektrobudowy SA
  średnie/wysokie 7
  wpływ Elektrobudowy SA na Interesariusza
  niski 1
 • Jednostki certyfikujące
  zainteresowanie Interesariuszy Elektrobudową SA
  niskie 1
  wpływ Interesariuszy na działalność Elektrobudowy SA
  wysoki/średni 8
  wpływ Elektrobudowy SA na Interesariusza
  niskie 1
 • Klienci i inwestorzy
  zainteresowanie Interesariuszy Elektrobudową SA
  wysoki 10
  wpływ Interesariuszy na działalność Elektrobudowy SA
  wysoki 10
  wpływ Elektrobudowy SA na Interesariusza
  średni/wysoki 6
 • Konkurencja
  zainteresowanie Interesariuszy Elektrobudową SA
  wysoki/średnie 8
  wpływ Interesariuszy na działalność Elektrobudowy SA
  wysoki/średnie 8
  wpływ Elektrobudowy SA na Interesariusza
  wysoki/średnie 8
 • Media
  zainteresowanie Interesariuszy Elektrobudową SA
  średnie/wysokie 6
  wpływ Interesariuszy na działalność Elektrobudowy SA
  średni/wysoki 6
  wpływ Elektrobudowy SA na Interesariusza
  niski 1
 • Organizacje oraz stowarzyszenia biznesowe i branżowe
  zainteresowanie Interesariuszy Elektrobudową SA
  niski 1
  wpływ Interesariuszy na działalność Elektrobudowy SA
  niskie 3
  wpływ Elektrobudowy SA na Interesariusza
  niski 1
 • Organizacje i stowarzyszenia pozarządowe
  zainteresowanie Interesariuszy Elektrobudową SA
  średnie/wysoki 6
  wpływ Interesariuszy na działalność Elektrobudowy SA
  wysoki/średni 7
  wpływ Elektrobudowy SA na Interesariusza
  niski 1
 • Rynek kapitałowy
  zainteresowanie Interesariuszy Elektrobudową SA
  średnie/wysokie 6
  wpływ Interesariuszy na działalność Elektrobudowy SA
  wysokie 8
  wpływ Elektrobudowy SA na Interesariusza
  niski 1
 • Społeczności lokalne
  zainteresowanie Interesariuszy Elektrobudową SA
  wysokie/średnie 8
  wpływ Interesariuszy na działalność Elektrobudowy SA
  wysokie/średnie 8
  wpływ Elektrobudowy SA na Interesariusza
  średnie/wysokie 7
 • Studenci i uczniowie
  zainteresowanie Interesariuszy Elektrobudową SA
  średni/wysoki 6
  wpływ Interesariuszy na działalność Elektrobudowy SA
  wysoki/średni 7
  wpływ Elektrobudowy SA na Interesariusza
  niski/średni 4
do góry