Jakość

W ELEKTROBUDOWIE SA stale dążymy do podnoszenia jakości produktów przy jednoczesnym zapobieganiu i minimalizowaniu niekorzystnego wpływu na środowisko.

Od roku 1997 stosujemy System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001, dodatkowo uzupełniony o:

  • wymagania NATO dotyczące jakości, zgodnie z wymaganiami AQAP 2110;
  • wymagania zapewniania jakości przy budowie elektrowni jądrowych (bez certyfikacji);
  • wymagania jakości w procesie spawania według wymagań normy PN-EN ISO 3834-2;
  • wymagania jakościowe przy projektowaniu i produkcji konstrukcji stalowych oraz aluminiowych, określonych w normach PN-EN 1090-1 i PN-EN 1090-3.

Systemy te wraz z wymaganymi uzupełnieniami podlegają regularnym auditom w nadzorze i recertyfikującym na zgodność ze stosowaną normą.

Kwestią priorytetową jest dla nas zapewnienie bezpieczeństwa obsługi produkowanych urządzeń elektro-energetycznych. Z tego też względu prowadzimy kompleksowe badania typu w akredytowanych, niezależnych laboratoriach badawczych zgodnie z międzynarodowymi normami i standardami oraz prowadzimy konsekwentne, rutynowe kontrole i badania podczas wszystkich etapów produkcji.

do góry