Kodeks postępowania etycznego w ELEKTROBUDOWIE SA

Strona główna/CSR/Nasze zasady działania/Kodeks postępowania etycznego w ELEKTROBUDOWIE SA

Działanie w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi zasadami, zwłaszcza etycznymi, uznajemy w ELEKTROBUDOWIE SA za niepodlegający dyskusji fundament prowadzenia działalności i element budowania zaufania w relacjach biznesowych.

 Od  17 grudnia 2019 roku w ELEKTROBUDUWIE SA obowiązuje nowa wersja Kodeksu Postępowania Etycznego, który stanowi zbiór wskazówek dotyczących tego, które działania są w naszej firmie akceptowane, a które są niewłaściwe.

Opis pożądanych zachowań, zebrany został w dwa bloki:

  • Relacje wewnątrz firmy oraz
  • Otoczenie zewnętrzne firmy

Pierwszy z nich porusza tematy takie jak: współpraca między pracownikami, polityka różnorodności, bezpieczeństwo i higiena pracy, dbałość o majątek firmy i jej wizerunek, ochrona danych i bezpieczeństwo informacji, zapobieganie konfliktowi interesów oraz przyjmowanie i oferowanie korzyści materialnych.

Drugi blok koncentruje się na kwestiach związanych z relacjami: z klientami, konkurencją, dostawcami i kooperantami oraz akcjonariuszami, a także odnoszących się do działań ukierunkowanych na ochronę środowiska naturalnego.

Do zapoznania się z zapisami Kodeksu i ich uwzględniania w codziennych działaniach zobowiązani jesteśmy wszyscy, jako pracownicy ELEKTROBUDOWY SA, świadomi wspólnoty, jaką tworzymy w miejscu pracy oraz praw i obowiązków z tego wynikających.

Wytyczne zawarte w Kodeksie są wiążące i co do zasady powinny być przestrzegane niezależnie od okoliczności. Jednocześnie mamy na uwadze to, że Kodeks ten nie zastępuje zdrowego rozsądku i właściwego osądu sytuacji. Nie sposób bowiem przewidzieć wszystkich sytuacji, jakie potencjalnie mogą wystąpić w środowisku zawodowym każdego z nas, w tym sytuacji „trudnych etycznie”. W takich przypadkach zachęcamy do przeanalizowania możliwych działań i decyzji oraz oceny ich przypuszczalnych konsekwencji.

Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za przestrzeganie reguł ustanowionych w Kodeksie Postępowania Etycznego i podejmujemy działania zapobiegające ich naruszeniom.
Sygnalizowanie w dobrej wierze przypadków przekraczania ustanowionych zasad pozwala podjąć odpowiednio wcześnie działania naprawcze i ograniczyć potencjalne negatywne skutki naruszeń.

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Kodeks Postępowania Etycznego w Elektrobudowie SA 16.05MB Plik: Kodeks Postępowania Etycznego w Elektrobudowie SA
do góry