Kodeks postępowania etycznego w ELEKTROBUDOWIE SA

Strona główna/CSR/Nasze zasady działania/Kodeks postępowania etycznego w ELEKTROBUDOWIE SA

Działanie w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi zasadami, zwłaszcza etycznymi, uznajemy w ELEKTROBUDOWIE SA za niepodlegający dyskusji fundament prowadzenia działalności i element budowania zaufania w relacjach biznesowych.

Od 31 maja 2017 roku w ELEKTROBUDUWIE SA obowiązuje nowa wersja Kodeksu Postępowania Etycznego, który stanowi zbiór wskazówek dotyczących tego, które działania są w naszej firmie akceptowane, a które są niewłaściwe.

Opis pożądanych zachowań, zebrany został w dwa bloki:

  • Nasze zobowiązania - relacje wewnątrz firmy oraz
  • Nasze zobowiązania - otoczenie zewnętrzne firmy

Pierwszy z nich porusza tematy takie jak: współpraca między pracownikami, polityka różnorodności, bezpieczeństwo i higiena pracy, dbałość o majątek firmy i jej wizerunek, ochrona danych i bezpieczeństwo informacji, zapobieganie konfliktowi interesów oraz przyjmowanie i oferowanie korzyści materialnych.

Drugi blok koncentruje się na kwestiach związanych z relacjami: z klientami, konkurencją, dostawcami i kooperantami oraz akcjonariuszami, a także odnoszących się do działań ukierunkowanych na ochronę środowiska naturalnego.

Do zapoznania się z zapisami Kodeksu i ich uwzględniania w codziennych działaniach zobowiązani są wszyscy pracownicy ELEKTROBUDOWY SA, świadomi wspólnoty, jaką tworzymy w miejscu pracy oraz praw i obowiązków z tego wynikających.

Wytyczne zawarte w Kodeksie są wiążące i co do zasady powinny być przestrzegane niezależnie od okoliczności. Jednocześnie mamy na uwadze to, że Kodeks ten nie zastępuje zdrowego rozsądku i właściwego osądu sytuacji. Nie sposób bowiem przewidzieć wszystkich sytuacji, jakie potencjalnie mogą wystąpić w środowisku zawodowym każdego z nas, w tym sytuacji „trudnych etycznie”. W takich przypadkach zachęcamy do przeanalizowania możliwych działań i decyzji oraz oceny ich przypuszczalnych konsekwencji.

Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za przestrzeganie reguł ustanowionych w Kodeksie Postępowania Etycznego i podejmujemy działania zapobiegające ich naruszeniom.

Sygnalizowanie w dobrej wierze przypadków przekraczania ustanowionych zasad pozwala podjąć odpowiednio wcześnie działania naprawcze i ograniczyć potencjalne negatywne skutki naruszeń.

do góry