Bezpieczeństwo działania

Strona główna/CSR/Nasze podejście/Bezpieczeństwo działania

Głównym celem Polityki Bezpieczeństwa naszej Spółki jest minimalizowanie ryzyka pojawienia się zagrożeń: ograniczenie lub redukcja wystąpienia zdarzeń potencjalnie wypadkowych oraz podejmowanie działań ukierunkowanych na zapobieganie urazom i schorzeniom zawodowym.

Podejście takie motywowane jest zarówno obowiązkiem ustawowym, jak i wartościami firmy i odbija się w każdym z podejmowanych przez nas działań.

Aby minimalizować ryzyko występujące w środowisku pracy, kładziemy nacisk na jego regularną identyfikację, a także odpowiedni przepływ informacji między rozproszonymi jednostkami organizacyjnymi naszej Spółki. Zarządzanie bezpieczeństwem odbywa się dwupłaszczyznowo - poprzez opracowywanie i wdrażanie procedur oraz instrukcji na poziomie centralnym (z możliwością konsultacji na forum całego zespołu BHP) oraz monitorowanie ich wykorzystania na poziomie operacyjnym.

Działamy w oparciu o stale doskonalone procedury Zintegrowanego Systemu Zarządzania, który funkcjonuje w ELEKTROBUDOWIE SA w oparciu o normy PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-EN ISO 3834-2, PN-EN 1090-1, BS OHSAS 18001 i PN-N 18001 oraz standardy jakościowe określone w AQAP 2110 i NSQ 100.

do góry