do góry

Misja, Wizja, Wartości

Strona główna/Spółka/Misja, Wizja, Wartości

Misja

Mając za cel wzmocnienie pozycji lidera wyznaczającego nową jakość w prowadzeniu biznesu zapewniamy:

  • Akcjonariuszom - długofalowy wzrost wartości rynkowej ELEKTROBUDOWY SA.
  • Kontrahentom - najwyższej jakości produkty i usługi, służące zaspokajaniu ich celów biznesowych.
  • Pracownikom - nowoczesne miejsca pracy i możliwość rozwoju kariery zawodowej.

Jako firma transparentna wszelkie działania realizujemy z zachowaniem zasad ładu korporacyjnego i społecznej odpowiedzialności biznesu, troszcząc się jednocześnie o środowisko naturalne i dążąc do osiągania najwyższych standardów jakości.

Wizja

Jako firma specjalizująca się w dostarczaniu nowoczesnych, kompleksowych i kompletnych rozwiązań technologicznych w obszarze elektroenergetycznym i przemysłowym dążymy do:

  • Zwiększenia efektywności operacyjnej i utrwalenia pozycji rynkowej w Polsce.
  • Zwiększenia udziału Spółki w rynku kompletnych obiektów w sektorze wytwarzania energii oraz przemyśle i wzmocnienia pozycji konkurencyjnej w tym segmencie.
  • Zwiększenia udziału działalności eksportowej w przychodach Spółki i rozwinięcie działalności na rynkach zagranicznych.

Wartości

Przestrzeganie prawa

Spółka oraz wszyscy pracownicy działający w jej imieniu przestrzegają prawa, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów istniejących na obszarze państw, w których prowadzi ona swoją działalność.

Odpowiedzialność i uczciwość

Spółka oraz wszyscy pracownicy działający w jej imieniu wywiązują się ze swoich zobowiązań. Nie obiecują tego, czego nie są w stanie zrealizować. Zawodowe kompetencje, troska o dobro Spółki oraz uczciwość to cechy, na których opiera się nasza reputacja.

Przejrzystość

Spółka oraz wszyscy pracownicy działający w jej imieniu przestrzegają zasad ładu korporacyjnego, szacunkiem darzą wszystkich interesariuszy, a dialog z partnerami prowadzą w sposób konstruktywny, przejrzysty i otwarty.

Profesjonalizm

Spółka oraz wszyscy pracownicy działający w jej imieniu dążą do bycia ekspertem w swojej dziedzinie poprzez rozwijanie kompetencji, wiedzy oraz pozyskiwanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które pozwalają na stałe podnoszenie jakości działalności.

Dążenie do sukcesu i ciągły postęp

Spółka oraz wszyscy pracownicy działający w jej imieniu wyznaczają sobie i realizują ambitne cele, wspierając innowacyjność, pracę zespołową i wolę osiągnięcia sukcesu oraz trwałego postępu w osiąganiu celów biznesowych.