do góry

Kalendarz inwestora

Nadchodzące wydarzenia

  • RSS
19 Grudnia 2017

Wypłata dywidendy - II rata

15 Listopada 2017

Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2017 roku

31 Sierpnia 2017

Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 roku

03 Sierpnia 2017

Wypłata dywidendy - I rata

20 Lipca 2017

Nabycie prawa do dywidendy

15 Maja 2017

Rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2017 roku

25 Kwietnia 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA

20 Marca 2017

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA za 2016 rok

20 Marca 2017

Jednostkowy raport roczny ELEKTROBUDOWA SA za 2016 rok

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych