do góry

Logotyp

W celu umożliwienia podmiotom zewnętrznym na korzystanie z logo i/lub innych materiałów reklamowych i promocyjnych oraz dążąc do ustanowienia jednolitych standardowych praktyk i procedur mających na celu ochronę pozytywnego wizerunku marki ELEKTROBUDOWA oraz innych dóbr osobistych i majątkowych Spółki ELEKTROBUDOWA SA wprowadziła ujednolicone zasady udostępniania i korzystania z logo i/lub innych materiałów reklamowych i promocyjnych.

ELEKTROBUDOWA SA jest właścicielem nazwy, znaku firmowego ELEKTROBUDOWA SA, nazwy znaków produktów oraz elementów identyfikacji marki ELEKTROBUDOWA SA, które podlegają ochronie prawnej. 

Używanie bez zgody ELEKTROBUDOWY SA ww. elementów pociąga za sobą odpowiedzialność prawną. 

ELEKTROBUDOWA SA może udzielić podmiotom zewnętrznym zgody na wykorzystanie logo i lub innych materiałów promocyjnych i reklamowych po zapoznaniu się i pisemny zobowiązaniu do przestrzegania:

ELEKTROBUDOWA SA wydaje podmiotom zewnętrznym zezwolenie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przesłanego na adres:

ELEKTROBUDOWA SA

Biuro Zarządu
ul. Porcelanowa 12
40-246 Katowice
lub drogą e-mail na adres:

kategoria: Materiały promocyjne [6]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
doc Logo ELEKTROBUDOWY - doc 538KB pobierz plik: Logo ELEKTROBUDOWY - doc
cdr Logo ELEKTROBUDOWY - doc 17.32KB pobierz plik: Logo ELEKTROBUDOWY - doc
jpg Logo ELEKTROBUDOWY mono - jpg 17.83KB pobierz plik: Logo ELEKTROBUDOWY mono - jpg
jpg Logo ELEKTROBUDOWY - jpg 27.07KB pobierz plik: Logo ELEKTROBUDOWY - jpg
docx Wniosek o wyrażenie zgody na wykorzystanie logo ELEKTROBUDOWY SA 30.88KB pobierz plik: Wniosek o wyrażenie zgody na wykorzystanie logo ELEKTROBUDOWY SA
pdf Polityka ochrony znaku towarowego i marki ELEKTROBUDOWA SA 89.86KB pobierz plik: Polityka ochrony znaku towarowego i marki ELEKTROBUDOWA SA