do góry

Materiały WIDEO

Strona główna/Media/Materiały WIDEO

ELEKTROBUDOWA SA umożliwia podmiotom zewnętrznym wykorzystywanie filmów dostępnych na niniejsze podstronie Spółki z zastrzeżeniem niniejszych obowiązków:

  • Wykorzystując filmy należy zawsze powoływać się na ich źródło;
  • Zabrania się modyfikacji, obróbki i innej ingerencji w filmy bez uprzedniej zgody Spółki;
  • Zabrania się wykorzystywania filmy w celach nauszających dobro Spółki, jej Akcjonariuszy, Zarządu lub też innych podmiotów powiązanych. 

Realizacje ELEKTROBUDOWA SA

 

Zakład Wytwarzania Tychy

Zakład Produkcji Tychy

 Zakład Produkcji Konin