do góry

Zdjęcia

ELEKTROBUDOWA SA umożliwia podmiotom zewnętrznym wykorzystywanie zdjęć dostępnych na stronie Spółki z zastrzeżeniem niniejszych obowiązków:

  • Wykorzystując zdjęcia dostępne na stronie www Spółki należy zawsze powoływać się na ich źródło;
  • Zabrania się modyfikacji, obróbki i innej ingerencji w zdjęcia bez uprzedniej zgody Spółki;
  • Zabrania się wykorzystywania zdjęć w celach naruszających dobro Spółki, jej Akcjonariuszy, Zarządu lub też innych podmiotów powiązanych. 

Zarząd Spółki

Produkty

 

Realizacje