do góry

Nasi interesariusze

Strona główna/CSR/Nasi interesariusze

Podejmując decyzje i działania w firmie, staramy się mieć na względzie naszych interesariuszy (jednostki lub grupy, które bezpośrednio lub pośrednio wpływają na działanie naszej Spółki, i/lub na których Spółka wpływa poprzez swoją działalność).

Przeprowadzona wewnętrznie analiza - z zaangażowaniem przedstawicieli różnych obszarów funkcjonalnych firmy oraz kadry zarządzającej - pozwoliła ustalić nam naszych interesariuszy.
Mapa naszych interesariuszy uwzględnia skalę wzajemnego wpływu firmy i poszczególnych grup interesariuszy, jak również ich możliwego zainteresowania działalnością naszej Spółki.

Mapa Interesariuszy ELEKTROBUDOWY SA